Historia
!historia
#

PKiN, którego architektem był Lew Rudniew wznoszono 1175 dni, czyli ponad 3 lata. Do stolicy zjechało wówczas 5000 radzieckich robotników, którym towarzyszyło 4000 robotników z Polski…