eutopia

A Solarpunk Manifesto: Turning Imaginary into Reality (www.mdpi.com)

In the last century, science fiction has become an incredibly powerful tool in depicting alternative social imaginaries, particularly those of the future. Extending beyond their fictious nature is a commentary on the stark realities of modern society. The ‘cyberpunk’ subgenre, for example, offers a dystopian critique on the...

Home - Multisolving Institute (www.multisolving.org)

Multisolving: one action, many benefits We help people overcome barriers to multisolving. Multisolving is a growing movement around the world. When people work together across sectors to address multiple problems with one policy or investment, they are multisolving.A good example is how walkable cities help reduce emissions from...

Samorealizacja w obliczu kryzysu (soc.citizen4.eu)

Kryzys klimatyczny rodzi pytania, które podważają nasze istnienie. Zadajemy sobie pytanie: Kim jestem w tym coraz bardziej niestabilnym świecie? Co się ze mną stanie? Takie pytania mogą prowadzić do rozpaczy lub odwrócić wzrok, ale, jak zobaczymy, mogą również pozytywnie zakwestionować sposób, w jaki myślimy o...

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • random
 • sport
 • fediverse
 • gry
 • zakupy
 • polityka
 • silownia
 • linux
 • seriale
 • polska
 • apple
 • kino
 • godot
 • opensource
 • gay
 • muzyka
 • literatura
 • Eutopia
 • charytatywne
 • UFC
 • ak
 • marvel_plus
 • gayporn
 • ArmoredWomen
 • 3amjokes
 • PowerRangers
 • ADHDwomen
 • Rallycross
 • UFOs
 • All magazines