Niski stan wody w rzekach Europy odkrył "Kamienie głodowe" w Czeskich i Niemieckich rzekach, niski stan rzek zapowiadał głód. Na odkrytych kamieniach można zobaczyć "Wenn du mich siehst, dann weine" - Kiedy mnie widzisz, płacz.

Niski stan wody w rzekach Europy odkrył "Kamienie głodowe" w Czeskich i Niemieckich rzekach, niski stan rzek zapowiadał głód. Na odkrytych kamieniach można zobaczyć "Wenn du mich siehst, dann weine" - Kiedy mnie widzisz, płacz. (karab.in)

Komentarze