historia

This magazine is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

Rocznica ostatecznego starcia Żydowskiej Organizacji Bojowej z nazistami w Częstochowskim gettcie (web.archive.org)

26 czerwca 1943 r. Niemcy rozpoczęli akcję ostatecznej likwidacji „małego getta”. Bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej stawili opór i zmusili Niemców do ciężkiego zdobywania kolejnych punktów oporu (prowizoryczne „bunkry”) przy ul. Nadrzecznej. W jednym z tych bunkrów popełnił samobójstwo Mordechaj...

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • linux
 • random
 • energetyka
 • tech
 • gry
 • fediverse
 • keto
 • f1
 • fotografia
 • psychology
 • sport
 • literatura
 • youtube
 • nauka
 • europa
 • pilkanozna
 • opensource
 • historia@szmer.info
 • Rallycross
 • UFC
 • ADHDwomen
 • charytatywne
 • gayporn
 • PowerRangers
 • UFOs
 • 3amjokes
 • marvel_plus
 • ak
 • ArmoredWomen
 • All magazines