"Musimy zniszczyć wszystko, co w obecnej szkole odpowiada za organizację przymusu i sztuczne otoczenie, przez które dzieci są oddzielone od natury i życia, intelektualną i moralną dyscyplinę wykorzystywaną do narzucania im gotowych idei, przekonań, które deprawują i unicestwiają ich naturę".

Francisco Ferrer i Guárdia, działacz anarchistyczny i pedagogiczny, twórca Escuala Moderna (Nowoczesna Szkoła), szkoły, która uczyła dzieci w inny sposób, niż w systemie edukacji powszechnej, mającym na celu formatowanie obywateli na posłusznych patriotów i pracowników.

Komentarze

Dzięki, nie znałem a jestem związany z edukacją

Jest zaskakująco mało znany w polskiej pedagogice/dydaktyce.

Gdyby nie Szmer to na pewno dalej bym nie znał, a tak chociaż sprawdziłem Wikipedię