Komentarze

Tadeusz Cymański jest zastępcą przewodniczącego komisji finansów publicznych, a za pełnienie tej funkcji otrzymuje 15-procentowy dodatek do uposażenia. Regulamin Sejmu wskazuje jednak, że w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pensja członka komisji może zostać obniżona. Dokument ten mówi, że jeżeli liczba takich nieobecności przekroczyła 1/5 liczby posiedzeń komisji w miesiącu kalendarzowym, uposażenie poselskie jest obniżane o 1/30.