cross-postowane z: https://szmer.info/post/294774

Parlament UE przyjął we wtorek pozytywne stanowisko w sprawie tzw. Data Act i jest gotowy do negocjacji trójstronnych Parlamentem, Komisją Europejską i państwami członkowskimi. Planowana regulacja miałaby korzystnie wpłynąć na gospodarkę przez zwiększenie obrotu danych (których większość pozostawała dotąd niewykorzystywana), wzmocnić pozycję małych i średnich firm i zwiększyć kontrolę użytkowników nad tym, czy i komu odostępniają swoje dane. Dodatkowo instytucje publiczne i naukowe miałyby łatwiejszy dostęp do danych. Pomysł budzi jednak wątpliwości. Przedsiębiorcy twierdzą, że jest zbyt mało elastyczne i zmusza ich do zbyt dużej otwartości. Obrońcy praw konsumentów natomiast zwracają uwagę na silną ochronę tajemnicy handlowej, zostawienie dużej decyzyjności producentom oraz kwestie związane z bezpieczeństwem.

Komentarze

brak komentarzy