Podsumowanie raportu Human Rights Watch o prawie (anty)aborcyjnym w Polsce i jego nadużywaniu - Kobiety w sieci (szmer.info)

cross-postowane z: szmer.info/post/1001623

Human Rights Watch - organizacja zajmująca się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka, przedstawiła opracowanie dot. polskiego prawa (anty)aborcyjnego i alarmuje, że naruszane jest prawo do godności, autonomii, zdrowia, bezpieczeństwa czy prywatności.

Polskie władze coraz częściej wszczynają dochodzenia na wątpliwych podstawach prawnych przeciwko osobom poszukującym pomocy medycznej w przypadku poronień lub po legalnych aborcjach farmakologicznych, obierając za cel znalezienie podstaw do ścigania członków rodziny, przyjaciół i pracowników służby zdrowia za nielegalne przeprowadzanie aborcji lub pomoc w przerwaniu ciąży.

HRW zwraca uwagę na wydarzenia takie jak:

❗️ skonfiskowanie przez władze całej dokumentacji medycznej pacjentów jednego z lekarzy

❗️ wtargnięcie do gabinetu lekarskiego przez sześciu uzbrojonych agentów CBA i skonfiskowanie komputera, telefonów i całej dokumentacji medycznej pacjentek od 1996 r.

❗️ przesłuchiwanie osób, również niepełnoletnich, po aborcjach farmakologicznych i naturalnych poronieniach

❗️ przeszukiwanie domów i konfiskowanie rzeczy osobistych, w tym telefonów, przesłuchiwanych

❗️ nie udzielanie przez policję informacji kto lub co jest przedmiotem dochodzenia

❗️ uniemożliwianie przez policję poinformowania bliskich “podejrzanej” o swoim miejscu pobytu

❗️ otaczanie pacjentki przez 4 funkcjonariuszy w trakcie pobytu na izbie przyjęć

❗️ wchodzenie przez policjantki do gabinetu w trakcie badania ginekologicznego

❗️ żądanie (bez podania powodu) aby pacjentka w trakcie poronienia wywołanego lekami rozebrała się do naga, kucnęła i kaszlnęła

❗️ naciskanie na lekarzy aby ci zezwolili na przesłuchanie kobiety po poronieniu

❗️ sprawdzanie szamba przy domu, w którym kobieta poroniła

❗️ kontaktowanie się i napastliwe próby przesłuchiwania osób, w czasie gdy przebywają w szpitalu

❗️ rozwiązanie przez szpital umowy z lekarzem, po tym jak wyraził sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego

❗️ śmierć co najmniej sześciu kobiet po tym, jak lekarze nie przerwali ich ciąży pomimo komplikacji, które stanowiły zagrożenie dla ich zdrowia lub życia (co nadal stanowi przesłankę do legalnej aborcji w Polsce)

❗️ skazanie Justyny z Aborcyjnego Dream Teamu za pomocnictwo w aborcji

rekomendacje:

✅ Polski rząd powinien pilnie zdekryminalizować aborcję i pomoc w jej przeprowadzeniu, oraz zapewnić bezpieczny i legalny dostęp do aborcji.

✅ Rząd i władze powinny natychmiast zaprzestać budzących wątpliwości dochodzeń związanych z aborcją oraz zapewnić kobietom i dziewczętom dostęp do niezbędnej opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego w godnych i poufnych warunkach, a pracownikom służby zdrowia – możliwość świadczenia takiej opieki bez obawy o konsekwencje prawne.

✅ Władze powinny również zaprzestać ataków na obrońców praw kobiet i praw reprodukcyjnych.

✅ Władze powinny zakończyć wykorzystywanie niedemokratycznych środków do realizacji swoich celów politycznych.

✅ Władze powinny respektować międzynarodowe zobowiązania Polski.

Przypominamy:

Przerwanie własnej ciąży do 22 tygodnia NIE jest w polsce przestępstwem❣️ Tabletki aborcyjne są metodą rekomendowaną przez WHO, a mifepristone i misoprostol są na ich liście kluczowych leków, możliwych do samodzielnego użycia.

Jeśli jednak obawiasz się zgłosić do lekarza, przebywasz w placówce zdrowia lub kontaktują się z Tobą służby, możesz skorzystać ze wsparcia grup aborcyjnych, zarówno pod kątem przebiegu aborcji jak i pomocy prawnej:

☎️ Aborcja Bez Granic 22 29 22 597

📧 administracja@maszwybor.net

📧 Aborcyjny Dream Team kontakt@aborcyjnydreamteam.pl

📧 Prawniczki Pro Abo prawniczkiproabo@riseup.net

Raport: hrw.org/…/poland-abortion-witch-hunt-targets-wome…


źródło: www.facebook.com/photo?fbid=701627181998908&set=a…

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favourites
 • nauka
 • random
 • podcast
 • muzyka
 • apple
 • rower
 • wroclaw
 • gry
 • internet
 • linux
 • polityka
 • sport
 • AI
 • policja@szmer.info
 • gayporn
 • charytatywne
 • PowerRangers
 • marvel_plus
 • UFC
 • BBBY
 • UFOs
 • SuperSentai
 • ak
 • erotyka
 • Rallycross
 • KamenRider
 • ADHDwomen
 • 3amjokes
 • ArmoredWomen
 • All magazines