Komentarze

Warto podkreślić, że to zasługa ogromnej mobilizacji społecznej przeciw Lasom Państwowym.