psyche

This magazine is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

International Directory — COVID-Conscious Therapist Directory (covidconscioustherapists.com)

"Your mental health provider shouldn’t tell you that continuing to take safety precautions to lower your risk of infection is irrational. Anxiety and increased stress are reasonable responses (among many others) to everything that has happened in the last three years — and everything that continues to unfold. "...

Im kraj jest bogatszy, tym nastolatkowie są mniej zadowoleni ze swojego życia [BADANIE] (obserwatorgospodarczy.pl)

jak wynika z przeprowadzonych przez badaczy regresji oraz przywołanych przez nich prac naukowych za ten stan rzeczy odpowiada głównie edukacja. Otóż im bogatszy jest dany kraj tym uczniowie w nim ze względu między innymi na większą konkurencję, uczą się znacznie intensywniej oraz dłużej. W na przykład takiej Korei...

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favourites
 • random
 • tech
 • gry
 • lublin
 • wroclaw
 • bieganie
 • polityka
 • nauka
 • esport
 • linux
 • rower
 • ukraina
 • internet
 • psyche@szmer.info
 • erotyka
 • KamenRider
 • marvel_plus
 • charytatywne
 • Rallycross
 • ak
 • BBBY
 • ADHDwomen
 • gayporn
 • SuperSentai
 • ArmoredWomen
 • UFC
 • 3amjokes
 • UFOs
 • PowerRangers
 • All magazines