@ernest usunął post autorstwa @tytus@mas.to - ⚡️Nie ma całkowitego zaciemnienia, system energetyczny...
@ernest usunął post autorstwa @ernest@101010.pl - test