Technologie stały się trwałym, a nawet w niektórych obszarach dominującym, elementem życia publicznego. Ten trend widoczny jest również w Polsce, i co jeszcze ważniejsze – będzie nabierał znaczenia w kolejnych miesiącach. Przed polskim rządem wyzwanie w postaci wdrożenia przepisów dotyczących m.in. aktów o rynkach i usługach cyfrowych (Digital Markets Act, Digital Services Act). Ta ostatnia regulacja jest szczególnie istotna, gdyż bezpośrednio będzie wpływać na wolność debaty w internecie.

Komentarze

Uczestnictwo w życiu publicznym nie może być uzależnione od usług prawnie zastrzeżonych. Jak powinna funkcjonować demokracja, jeśli nieprzejrzyste mechanizmy rządzą naszym życiem?