<https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-odmowa-wykonania-aborcji-prokuratura-podala-ze-ofiara-gwaltu,nId,6575149>...

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-odmowa-wykonania-aborcji-prokuratura-podala-ze-ofiara-gwaltu,nId,6575149

"Prokuratura Krajowa zdementowała medialne doniesienia, by ofiara gwałtu, której odmówiono aborcji miała 14 lat - przekazano w piątek. Jak powiadomiono, ofiara gwałtu ma 24 lata."

A lewaki ze szmeru (który mnie zbanował xD) już skłonne były ukrzyżować osoby odmawiające przeprowadzenia aborcji, posługując się argumentem wieku ofiary jako istotnym czynnikiem w ich ocenie postępowania ww. osób.

@Papinian nadal to podlega pod aborcję s powodu przestępstwa 😳