Random

Raport o stanie szmeru; aktualizacja, szokujące ustalenia finansowe i przyszłość serwisu (szmer.info)

Ten tekst powstał w równym stopniu dla Was, jak i dla nas, choć zajęło to znacznie dłużej, niż miało. Zbiera wiele kwestii i nie jest pisany według zasad tworzenia łatwostrawnej treściwej PRowej papki, czytacie go więc na własną odpowiedzialność. To mieszanka informacji nowych i takich, które mogły wcześniej...

Warunki pracy jak w Niemczech? Ma być więcej układów zbiorowych [ANALIZA] (onet.pl)

Układy zbiorowe pracy to porozumienia między związkami zawodowymi i pracodawcami, które kształtują warunki pracy i wynagradzania w danej firmie lub całej branży. Są powszechnie stosowane np. w Niemczech, Francji, krajach skandynawskich. W praktyce zapewniają lepsze warunki zatrudnienia, bo wspólna reprezentacja...

Wiedza daje narzędzia, by odzyskać przestrzeń, w której żyć chcemy (soc.citizen4.eu)

Prawo do mia­sta to o wiele wię­cej niż tylko prawo jed­nost­ki do do­stę­pu do za­so­bów i bo­gactw, jakie ofe­ru­je mia­sto; jest to prawo do tego, by sa­me­mu się zmie­niać, zmie­nia­jąc mia­sto. (David Ha­rvey, 2008 za: Charles Montgomery "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając...

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favourites
 • random
 • keto
 • bieganie
 • gry
 • godot
 • internet
 • zwierzaczki
 • apple
 • rower
 • linux
 • nauka
 • tech
 • lublin
 • KamenRider
 • erotyka
 • 3amjokes
 • marvel_plus
 • SuperSentai
 • Rallycross
 • BBBY
 • charytatywne
 • UFC
 • gayporn
 • ArmoredWomen
 • UFOs
 • ADHDwomen
 • ak
 • PowerRangers
 • All magazines