Komentarze

Trochę nie zgadzam się z tym co tu jest napisane. Naddniestrze to w tej chwili całkowicie podporządkowana Kremlowi quasi-republika, ale w latach dziewięćdziesiątych kiedy trwała wojna domowa w Mołdawii to nie było takie proste. Teren Naddniestrza jest wieloetniczny i wielokulturowy - w latach dziewięćdziesiątych kiedy rumuńscy nacjonaliści atakowali mniejszości etniczne, to tak naprawdę sowiecka - nie tylko etnicznie rosyjska wierchuszka wykorzystała to aby oddzielić się od Mołdawii - z którą de facto nic Naddniestrza nie łączyło - bo sam rejon jest zamieszkany, przynajmniej wtedy był po równo przez Rosjan, Ukraińców i Mołdawian. Do tego są tam Tatarzy, Romowie, Polacy , Gaugazi , Żydzi i Bułgarzy. Po wojnie domowej te proporcje trochę się zmieniły na korzyść Rosjan, ale całkiem nieznacznie.