Komentarze

Ale powiązania z naziolami (przynajmniej tymi rosyjskimi) mają, więc ciekawe czy sami to też naziole

Jakie powiązania z rosyjskimi naziolami? Większość tamtejszego naziolstwa walczy w Wagnerze/Rusiczu, czyli po przeciwnej stronie.

RDK - czyli oddział Kapustina z White Rex

Kim jest Kapustin :

https://www.illiberalism.org/white-rex-white-nationalism-and-combat-sport/?amp

Poza tym że jest dowódcą RDK (o którym jest wspomniane że polski oddział ma z nimi dobre relacje w artykule który komentujemy) jest też właścicielem marki odzieżowej dla nazioli "White Rex" (od swojego pseudonimu).

OK, tego nie wiedziałem...