@ernest usunął post autorstwa @tytus@mas.to w Randomrandom - ⚡️Nie ma całkowitego zaciemnienia, system energetyczny...
@ernest usunął post autorstwa @ernest@101010.pl w Randomrandom - test
@ernest usunął post autorstwa @testowy123 w Karabinkarabin - blog testowy
@ernest usunął komentarz autorstwa @testowy123 w Karabinkarabin - test
@ernest usunął post autorstwa @testowy123 w Karabinkarabin - wpis testowy
@ernest usunął komentarz autorstwa @testowy123 w Karabinkarabin - test
@ernest usunął treść autorstwa @testowy123 w /m/ekonomia - link testowy
@ernest odbanował @ernest w Karabinkarabin - test
@ernest zbanował @ernest w Karabinkarabin - test