Nurkowanie na Malcie - praktyczny poradnik, dużo zdjęć
www.szalonewalizki.pl

Nurkowanie na Malcie jest dość specyficzne z uwagi na bogactwo wraków, jaskiń i podwodnych sklepień czym wynagradza ubogość raf i pięknych kolorowych ryb.