Polityka zagraniczna pierwszych rządów III Rzeczypospolitej / Prof. Antoni Dudek
www.youtube.com

Myśląc o 1989 roku pamiętamy głównie reformę Balcerowicza, upadające zakłady pracy, rosnące bezrobocie i galopującą inflację. Zapominamy często, że przed odz…