Boiling Frogs 2020 - Łukasz Szydło - DDD w systemach rozproszonych
youtube.com

Zdarza się, że ślepo dążymy do modularnego kodu, dla samego faktu modularności i enkapsulacji. Stawiamy równoważnik między „modularny” a „dobry”. Nie bierzem…