Zdarza się, że ślepo dążymy do modularnego kodu, dla samego faktu modularności i enkapsulacji. Stawiamy równoważnik między „modularny” a „dobry”. Nie bierzem…