3 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego. 90 losowo wybranych panelistów i panelistek spotkało się z Prezydente…

3 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego. 90 losowo wybranych panelistów i panelistek spotkało się z Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz Justyną Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Paneliści i panelistki mieli też okazję po raz pierwszy się zobaczyć i poznać, podzielić się swoimi oczekiwaniami względem panelu, a także wysłuchać prezentacji dotyczących zmian klimatu i polityki miejskiej w tym temacie.

Więcej o panelu: um.warszawa.pl/panel

Warszawski Panel Klimatyczny jest realizowany przez trzy niezależne organizacje społeczne: Fundacja Civis Polonus, Fundacja Pole Dialogu i Fundację Stocznia, i jest finansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach zadania publicznego pn. „Warszawski Panel Klimatyczny”, zleconego na podstawie Zarządzenia nr 756/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2020 roku.