@disinfo_digest@101010.pl
@disinfo_digest@101010.pl avatar

disinfo_digest

@disinfo_digest@101010.pl

Projekt badań i przeciwdziałania manipulacji środowiskiem informacyjnym pod patronatem Fundacji INFO OPS Polska | www.disinfodigest.pl

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Rosyjska propaganda nie ustaje w promowaniu dezinformacji nt. planów zajęcia przez Polskę zachodniej Ukrainy.

Roszczenia terytorialne, "pełzająca aneksja" zach. Ukrainy przez Polskę, to jedne ze stale obecnych wątków w rosyjskich atakach dezinformacyjnych wymierzonych w relacje polsko - ukraińskie oraz budowę fałszywego obrazu rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Nie daj się oszukać.

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Cyberatak w operacji wpływu.

Operacyjne zastosowanie cyberataku zależy od zakładanego przez adwersarza celu operacji. Rosyjski aparat operacji informacyjno - psychologicznych to kontrolowane przez rosyjskie służby specjalne i siły zbrojne zdolności o zróżnicowanej strukturze.

W najnowszej infografice przedstawiamy proces kompromitacji poczty e-mail i operacyjne zastosowanie tego typu operacji (wybrane aspekty): disinfodigest.pl/infografiki/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Zastraszanie bronią nuklearną należy do kanonu rosyjskich operacji psychologicznych.

🔴 Rosjanie zastraszają w celu wymuszenia na adresatach operacji postaw koncyliacyjnych - mniej konfrontacyjnych, uległych.

🔴 Istotą tak skrojonych operacji jest wywołanie u odbiorców lęku, wątpliwości lub niepewności, które następnie mają wpływać na postrzeganie przez nich rzeczywistości i zdarzeń oraz – co najistotniejsze z punktu widzenia autora operacji – na proces podejmowania przez nich decyzji.

🔴 Rosyjska propaganda sięga w najnowszej odsłonie operacji zastraszania po dezinformację - o Polsce, która rzekomo podejmuje działania aktywne, ofensywne, wymierzone w bezpieczeństwo Rosji.

Rosyjscy propagandyści wpisali te tezy w dodatkowy wektor działań informacyjnych - próby zastąpienia faktów o rosyjskiej napaści na Ukrainę fałszywym wrażeniem prowadzenia na Ukrainie wojny zastępczej, defensywnej wobec "prowokacji" NATO.

✅ Nie daj się zastraszyć

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

"Polska jako wróg". Rosyjska propaganda kontynuuje działania oparte na kształtowaniu wizerunku Zachodu - w tym szczególnie Polski - jako zagrożenia dla bezpieczeństwa Białorusi i Rosji.

Na użytek tych działań propagandowych, aparat medialny Kremla wskazuje Polskę jako narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji.

W optyce rosyjskiej i białoruskiej propagandy tzw “militaryzacja Polski” – opiera się na przedstawianiu polskiej polityki obronnej w fałszywym świetle – rzekomego dowodu agresywnej i prowokacyjnej polityki RP.

Przy pomocy działań dezinformacyjnych i propagandowych władze w Mińsku oraz na Kremlu prezentują Zachód jako czynnik destabilizacyjny, planujący akt agresji zbrojnej przeciwko Rosji i Białorusi.

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Rosyjski aparat propagandy kontynuuje operację dyskredytacji zachodnich systemów uzbrojenia, w tym intencji państw NATO leżących u podstaw decyzji o wspieraniu wysiłku obronnego Ukrainy.

Celem Rosjan (w tej odsłonie działań propagandowych) jest wykazanie, że Zachód wykorzystuje Ukrainę, wspiera zdolności obronne Ukrainy pozornie - za pomocą nieistotnych, niezdolnych do efektywnych działań bojowych systemów uzbrojenia.

Tego typu operacje mają różne zastosowanie. Dyskredytowanie zachodnich intencji i systemów uzbrojenia nie ogranicza rosyjskiej propagandy w budowie fałszywego obrazu rosyjskiej napaści na Ukrainę jako rzekomych działań obronnych, wyprzedzających agresję Zachodu p-ko Rosji.

Nie daj się oszukać!

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Chiński aparat wpływu współdziała z rosyjską propagandą. Chiny w tym zakresie realizują m. in. agendę wymierzoną w osłabienie NATO i zniekształcenie postrzegania rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Działania informacyjne wpisują się w cykl operacji, których celem jest stworzenie fałszywego obrazu rosyjskiej agresji na Ukrainę jako "sprowokowanej i inspirowanej" przez Zachód.

Działania informacyjne Chin wpisują się w narracje propagandowe Kremla i obejmują:

🔴 Krytykę pomocy wojskowej Zachodu na rzecz wysiłku obronnego Ukrainy.
🔴 Manipulowanie obrazem polityki obronnej NATO poprzez przedstawianie jej w fałszywym świetle działań prowokacyjnych, ofensywnych.
🔴 "Uwiarygodnienie" dezinformacji o "sprowokowanej Rosji".

Równolegle Chińska i rosyjska propaganda rozwijają działania oparte na cenzurze i kłamstwie o odpowiedzialności Zachodu / USA za wojnę na Ukrainie. Nie daj się oszukać!

Rosyjski aparat propagandy dąży do zastąpienia faktów o rosyjskiej napaści na Ukrainę fałszywym wrażeniem prowadzenia na Ukrainie wojny zastępczej, defensywnej wobec "agresji" Zachodu, "prowokacji" NATO.

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Rosyjski aparat propagandy kontynuuje zastąpowanje faktów o rosyjskiej napaści na Ukrainę dezinformacją o prowadzeniu na Ukrainie wojny zastępczej, defensywnej wobec "prowokacji, zagrożenia" ze strony Zachodu.

Jednym z narzędzi są działania informacyjne sugerujące, że wojna w Ukrainie jest sterowana przez USA, które wykorzystują Ukrainę do inspirowania innych państw do ataku na Rosję. To dezinformacja.

Kolejnym z narzędzi jest tworzenie fałszywej paraleli pomiędzy wspieraniem (np.: przez Polskę) wysiłku obronnego Ukrainy a bezpośrednim ("ofensywnym, prowokacyjnym") zaangażowaniem w wojnę p-ko Rosji.

Dowiedz się więcej o rosyjskich działaniach propagandowych i nie daj się oszukać: https://disinfodigest.pl/operacje-informacyjne-federacji-rosyjskiej-i-republiki-bialorus-w-polskiej-infosferze-we-wrzesniu-2023-roku/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

w Rosji w ujęciu historycznym po czasy współczesne:

🔴 Pogromy ludności żydowskiej w Rosji.
🔴 Rosyjska dezinformacja i inspiracja.
🔴 Urzędowy antysemityzm w czasach Stalina.
🔴 Antysemityzm we współczesnej Rosji.

Publikacja @InfoOps_Polska https://infoops.pl/antysemityzm-w-rosji/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Czarna propaganda, w wydaniu rosyjskim, koordynowana jest przez służby specjalne, W jej arsenale znajdują się prowokacje, dywersje, szantaże, kreowanie ruchów niezadowolenia społecznego, cyberataki i działania z stosowaniem narzędzi wywiadu aktywnego. https://infoops.pl/propaganda-orezem-wplywu-spolecznego-rosji/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Cyberatak w operacji wpływu.

Operacyjne zastosowanie cyberataku zależy od zakładanego przez adwersarza celu operacji. Rosyjski aparat operacji informacyjno - psychologicznych to kontrolowane przez rosyjskie służby specjalne i siły zbrojne zdolności o zróżnicowanej strukturze.

W najnowszej infografice przedstawiamy proces kompromitacji poczty e-mail i operacyjne zastosowanie tego typu operacji (wybrane aspekty): https://disinfodigest.pl/infografiki/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość.

Dziś, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości 🇵🇱

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Antyzachodnia propaganda Chin podczas 10. Forum Xiangshan w Beijing. Obejmowała spójną z propagandą Kremla - dezinformację - wymierzoną w NATO i politykę bezpieczeństwa Zachodu.

W najnowszym przybliżamy wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 Destabilizacja Bliskiego Wschodu to efekt polityki USA.
🔴 Zachód stracił zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Świat Zachodu jest “niewiarygodny, niestabilny i załamuje się”.
🔴 Rosja została sprowokowana przez Zachód “ekspansją NATO”.
🔴 NATO zobowiązało się do nierozmieszczania wojsk na granicy Rosji.
🔴 Zachód sprowokował wojnę na Ukrainie “kolorową rewolucją i ekspansją NATO”.

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Rosyjski aparat wpływu wykorzystuje atak Hamasu na Izrael m. in. do “uwiarygadniania” dezinformacji o agresywnym Zachodzie.

🔴 Bieżąca odsłona działań informacyjnych jest oparta na tezach jakoby Ukraina i jej władze były systemowo zaangażowane we wspieranie terroryzmu. Wybrane tezy wykorzystują dezinformację o dozbrajaniu Hamasu przez Ukrainę bronią chemiczną.

Wybrane linie perswazji towarzyszące operacji:

🔴 Zachód jest odpowiedzialny za wojnę w Ukrainie i Izraelu.
🔴 Wojna w Ukrainie jest nieistotna. Naciąga globalna destabilizacja bezpieczeństwa międzynarodowego.
🔴 USA wycofują pomoc wojskową dla Ukrainy na rzecz Izraela.
🔴 Ukraina dozbraja Hamas bronią wykradzioną z zachodnich donacji wojskowych i przemyca ją ukrywając w transportach zboża.
🔴 Zachodnie systemy uzbrojenia są niezdolne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w wojnie na Ukrainie jak i w Izraelu.

Nie daj się oszukać!

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

.@RCB_RP: Rosyjski aparat propagandowy w prowadzonej przez siebie walce informacyjnej dąży do wytworzenia manipulacyjnych wrażeń w zachodnich społ., które mają za zadanie osłabić wolę Zachodu do przeciwstawiania się neoimperialnej Rosji.

obnaża ich działania.

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

🔴 Obiekty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne dyskredytują zachodnie systemy uzbrojenia.

🔴 Równolegle działania informacyjne zawierają promocję rosyjskiej armii, w tym marynarki wojennej, które mają kształtować obraz "potęgi" rosyjskiej armii.

🔴 To element zastraszania, propagacji siły - operacji na trwale wpisanej w rosyjskie działania psychologiczne.

Rosjanie zastraszają w celu wywołania lęku i wymuszenia postaw koncyliacyjnych wobec rosyjskiej polityki agresji.

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Białoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę.

🔴 Polska jest stale oskarżana w reżymowych mediach jako uciskająca Białorusinów w okresie II Rzeczpospolitej.

🔴 W okresie po 1939 r. Polacy są oskarżani o heroizację przestępców wojennych, gloryfikowanie nazistów i zniekształcanie historii.

🔴 Mniejszość polska na Białorusi jest przedstawiana jest jako piąta kolumna – wewnętrzny wróg wspierający Zachód.

✅ Dowiedz się więcej: https://disinfodigest.pl/bialoruska-propaganda-historyczna-wymierzona-w-polske/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Rosyjski aparat propagandy wykorzystuje decyzję @MON_GOV_PL o utworzeniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej (im. Romualda Traugutta) do działań dezinformacyjnych o przygotowaniach Polski do zajęcia Zachodniej Ukrainy.

🔴 Rosyjska propaganda przedstawia politykę obronną Polski w fałszywym świetle – rzekomego dowodu agresywnej i prowokacyjnej polityki RP.

🔴 Linie perswazji rosyjskiej propagandy na poziomie strategicznym są oparte na kształtowaniu obrazu Polski jako państwa niestabilnego, prowokującego, stwarzającego zagrożenia dla bezpieczeństwa całego regionu.

🔴 Szczególnym obszarem aktywność są ataki informacyjne wywodzone z fałszywych przesłanek na temat rzekomych planów Polski do prowadzenia działań zbrojnych przeciwko Ukrainie, Rosji i/lub Białorusi.

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Rosyjski aparat propagandy dąży do zastąpienia faktów o rosyjskiej napaści na Ukrainę fałszywym wrażeniem prowadzenia na Ukrainie wojny zastępczej, defensywnej wobec "prowokacji, zagrożenia" ze strony NATO.

Jednym z narzędzi jest tworzenie fałszywej paraleli pomiędzy wspieraniem (np.: przez Polskę) wysiłku obronnego Ukrainy a bezpośrednim ("ofensywnym, prowokacyjnym") zaangażowaniem w wojnę p-ko Rosji.

Dowiedz się więcej o rosyjskich działaniach propagandowych i nie daj się oszukać: https://disinfodigest.pl/operacje-informacyjne-federacji-rosyjskiej-i-republiki-bialorus-w-polskiej-infosferze-we-wrzesniu-2023-roku/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Białoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę.

🔴 Manipulacja historią II Rzeczpospolitej.
🔴 Manipulacja historią polskiego podziemia niepodległościowego.
🔴 Niszczenie cmentarzy i polskich miejsc pamięci.
🔴 Represje wobec Związku Polaków na Białorusi i polskiej mniejszości.
🔴 Likwidacja polskiego szkolnictwa.
🔴 Oskarżenia o nazizm.
🔴 Manipulacja zbrodnią wołyńską i antypolski film „Na drugim brzegu”.

Władze Białorusi konsekwentnie zwłaszcza od 2020 r. wskazują na Polskę jako głównego wroga.

Propaganda historyczna, likwidacja polskiego szkolnictwa czy represje wobec Związku Polaków na Białorusi wpisują się w szerszy kontekst antypolskiej polityki Mińska.

Zapraszamy do zapoznania się całą publikacją: https://disinfodigest.pl/bialoruska-propaganda-historyczna-wymierzona-w-polske/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Rosyjska propaganda nie ustaje w próbach zakłócania relacji 🇵🇱 - 🇺🇦.

Działania dyskredytujące uchodźców z Ukrainy polegają na przypisywaniu im negatywnych cech, które (stale propagowane) mają wywoływać u odbiorców niechęć, spadek zaufania, kształtować negatywny stereotyp i zaburzać w ten sposób relacje POL - UKR.

Działania dyskredytujące obejmują m. in.:

🔴 Kult nazizmu.
🔴 Przestępstwa.
🔴 Wrogość do Polaków.
🔴 Handel ludźmi, w tym dziećmi.
🔴 Nielegalny masowy handel bronią i narkotykami.
🔴 Skrywane roszczenia terytorialne wobec Polski.

Nie daj się oszukać i dowiedz się więcej. Kreowanie przez rosyjską propagandę obrazu Ukrainy i Ukraińców jako wrogo nastawionych do Polski i Polaków: https://disinfodigest.pl/kreowanie-przez-rosyjska-propagande-obrazu-ukrainy-i-ukraincow-jako-wrogo-nastawionych-do-polski-i-polakow/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Propaganda Chin powiela tezy dezinformacyjne Kremla o "ekspansji NATO", "sprowokowaniu" przez Zachód rosyjskiej agresji na Ukrainę i ataku Hamasu na Izrael. To dezinformacja.

 1. Forum Xiangshan w Pekinie obfitowało w agitację wymierzoną w Zachód. Chiny w tym zakresie realizują agendę wymierzoną w osłabienie NATO i zniekształcenie postrzegania rosyjskiej napaści na Ukrainę czy ataku Hamasu na Izrael.

Działania informacyjne wpisują się w cykl operacji, których celem jest manipulowanie obrazem polityki obronnej NATO poprzez przedstawianie jej w fałszywym świetle działań prowokacyjnych, ofensywnych. Nie daj się oszukać!

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Zastraszanie bronią nuklearną należy do kanonu rosyjskich operacji psychologicznych.

W serwisach społecznościowych są promowane symulacje rosyjskich ataków nuklearnych na USA.

🔴 Rosjanie zastraszają w celu wymuszenia na adresatach operacji postaw koncyliacyjnych - mniej konfrontacyjnych, uległych.

🔴 Istotą tak skrojonych operacji jest wywołanie u odbiorców lęku, wątpliwości lub niepewności, które następnie mają wpływać na postrzeganie przez nich rzeczywistości i zdarzeń oraz – co najistotniejsze z punktu widzenia autora operacji – na proces podejmowania przez nich decyzji.

✅ Nie daj się zastraszyć, dowiedz się więcej: https://disinfodigest.pl/operacje-informacyjne-federacji-rosyjskiej-i-republiki-bialorus-w-polskiej-infosferze-we-wrzesniu-2023-roku/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Aktywności, w tym wybrane środki aktywne białoruskich służb, będące elementem zarządzanej przez białoruskie władze presji migracyjnej na granicę Polski:

🔴 Dezinformacja;
🔴 Dyslokacja imigrantów;
🔴 Niszczenie zapory fizycznej;
🔴 Nasłuch, obserwacja, pozoracja;
🔴 Planowanie (czas i miejsce) przerzutu imigrantów;
🔴 Koordynacja położenia w terenie przygranicznym;
🔴 Rozpoznanie aktywności polskiej Straży Granicznej;
🔴 Inscenizacje, prowokacje, koordynacja aktywności "mediów".

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Białoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę.

Dezinformacja, propaganda historyczna, likwidacja polskiego szkolnictwa czy represje wobec Związku Polaków na Białorusi wpisują się w szerszy kontekst antypolskiej polityki Mińska. https://disinfodigest.pl/bialoruska-propaganda-historyczna-wymierzona-w-polske/

disinfo_digest, to random
@disinfo_digest@101010.pl avatar

Białoruska propaganda historyczna wymierzona w Polskę.

🔴 Manipulacja historią II Rzeczpospolitej.
🔴 Manipulacja historią polskiego podziemia niepodległościowego.
🔴 Niszczenie cmentarzy i polskich miejsc pamięci.
🔴 Represje wobec Związku Polaków na Białorusi i polskiej mniejszości.
🔴 Likwidacja polskiego szkolnictwa.
🔴 Oskarżenia o nazizm.
🔴 Manipulacja zbrodnią wołyńską i antypolski film „Na drugim brzegu”.

Władze Białorusi konsekwentnie zwłaszcza od 2020 r. wskazują na Polskę jako głównego wroga. Propaganda historyczna, likwidacja polskiego szkolnictwa czy represje wobec Związku Polaków na Białorusi wpisują się w szerszy kontekst antypolskiej polityki Mińska.

https://disinfodigest.pl/bialoruska-propaganda-historyczna-wymierzona-w-polske/

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • historia
 • random
 • sport
 • fediverse
 • gry
 • zakupy
 • polityka
 • silownia
 • linux
 • seriale
 • polska
 • apple
 • kino
 • godot
 • opensource
 • gay
 • muzyka
 • ArmoredWomen
 • UFC
 • ADHDwomen
 • UFOs
 • charytatywne
 • gayporn
 • Rallycross
 • 3amjokes
 • ak
 • PowerRangers
 • marvel_plus
 • All magazines