Lukasz-SP2JTC

Lukasz-SP2JTC@karab.in
0
@sp6ina@101010.pl

Grupy krótkofalarskie:

Signal: https://signal.group/#CjQKIIjGArRQv_BecDfZZO9VoLYPc9PUPoRHJBF6lyLj8dgYEhDJ8B7_9SsOwgrrobDkHpIK

Telegram:
https://t.me/krotkofalarstwo_sp

Matrix:
https://matrix.to/#/#krotkofalarstwo:matrix.org

Każdego bardzo zapraszam. Oczywiście tematyka grup znana :)

Grupa na matrix ma most z grupą na telegramie :) Może Signal też będzie miał.

No i pięknie :-)